Ρινόρροια Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού

Όταν υπάρχει έλλειμμα στα οστά της βάσης του κρανίου, που συνοδεύεται από ρήξη στη μήνιγγα, δηλαδή στην προστατευτική μεμβράνη του εγκεφάλου, μπορεί να τρέχει από τη μύτη διαυγές υγρό. Αυτό το υγρό δεν είναι συνηθισμένη έκκριση της μύτης, αλλά Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό, που υπάρχει μεταξύ μήνιγγας και εγκεφάλου και προστατεύει τον εγκέφαλο μέσα στην κρανιακή κοιλότητα.…
Read more