Αδένωμα της υπόφυσης

Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι καλοήθεις, αργά αναπτυσσόμενοι όγκοι που προκύπτουν από τα κύτταρα