Ρινοπλαστική

Τι δίνει σχήμα στην μύτη;Η μύτη σχηματίζεται από οστό και χόνδρο που βρίσκονται κάτω από το δέρμα. Το πάνω μέρος της μύτης αποτελείται από κόκαλο όπως μια σκληρή στέγη. Το μέσο και το κάτω μέρος της μύτης αποτελούνται από χόνδρο και είναι πιο μαλακά. Το δέρμα της μύτης διαφέρει σε πάχος από άτομο σε άτομο…
Read more