Νοσοκομείο Υγεία
210-6867321
cgeorgalas@gmail.com

1η Ημερίδα Ρινοπλαστικής 14/10/2017

Created with Sketch.

1η Ημερίδα Ρινοπλαστικής 14/10/2017

Χώρος

Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος, του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Πόλη : Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Τμ. Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός – ΜΗΤΕΡΑ,

Τμ. Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου – ΥΓΕΙΑ

Email : congress@synthesispco.com